ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ

Published by Editor-in-Chief

August 14, 2020

ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਪਾ ਕੌਣ ਭਰੇ
ਅੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਾ
ਸੂਰਜ ਬਾਲ ਦਿਆਂ
ਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਮਟੀ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਧਰੇ

ਅੰਬਰ ਗੰਗਾ ਹੁੰਦੀ
ਗਾਗਰ ਭਰ ਦੇਂਦੀ
ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਓ ਕਿਹੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰੇ

ਇਹ ਜੁ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ
ਰਾਖਵੀਂ ਦੇ ਚਲਿਓਂ
ਦਿਲ ਦੇ ਬੁੱਕਲ ਬਲਦੀ ਚਿਣਗਾਂ ਕੌਣ ਜਰੇ

ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ
ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾ ਬੈਠੇ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ
ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਪਾ ਕੌਣ ਭਰੇ

Recently Published:

नारी

मुझे मेरी उङान ढूँढने दो।
खोई हुई पहचान ढूँढने दो।

read more

2 Comments

  1. Avatar

    ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ

  2. Avatar

    ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ‘published by’ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹਦ ਧੰਨਵਾਦ।

%d bloggers like this: