ਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆ !

ਪੂਰਬ ਨੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆਕਿਹੜੇ ਅੰਬਰ ਫੋਲ! ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾਵਿਚ ਕੇਸਰ ਦਿੱਤਾ ਘੋਲ। ਚਾਨਣ ਲਿੱਪੀ ਰਾਤ ਨੇਸੱਤ ਸਗੰਧਾਂ ਡੋਹਲ ਅੰਬਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂਤਾਰਿਆਂ ਲਾ ਲਏ ਬੋਹਲ ਆਸਾਂ ਕੱਤਣ ਬੈਠੀਆਂਤੰਦ ਸੁਬਕ ਤੇ ਸੋਹਲ ਭਰ ਭਰ ਲੱਛੇ ਪੈਣ ਵੇਰੇਸ਼ਮੀ ਅੱਟੀ ਝੋਲ ਅਰਪੀ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਖੋਹਲ ਬੱਦਲਾਂ ਭਰ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇਪੌਣਾਂ...

ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ

ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਪਾ ਕੌਣ ਭਰੇਅੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਾਸੂਰਜ ਬਾਲ ਦਿਆਂਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਮਟੀ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਧਰੇ ਅੰਬਰ ਗੰਗਾ ਹੁੰਦੀਗਾਗਰ ਭਰ ਦੇਂਦੀਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਓ ਕਿਹੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਇਹ ਜੁ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਰਾਖਵੀਂ ਦੇ ਚਲਿਓਂਦਿਲ ਦੇ ਬੁੱਕਲ ਬਲਦੀ ਚਿਣਗਾਂ ਕੌਣ ਜਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂਸਾਰੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾ ਬੈਠੇਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇਚਾਨਣ...

ਚੇਤਰ

ਚੇਤਰ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਆਇਆਬੁਚਕੀ ਮੋਢੇ ਚਾਈ ਵੇਅਸਾਂ ਵਿਹਾਜੀ ਪਿਆਰ-ਕਥੂਰੀਵੇਂਹਦੀ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ਵੇ ਸਾਡਾ ਵਣਜ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੂੰਕੱਲ੍ਹ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂਚੁਟਕੀ ਮੰਗਣ ਆਈ ਵੇ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸੁਰਮਾ ਪੀਠਾਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਆ ਕੇਮੰਗਦਾ ਇਕ ਸਲਾਈ ਵੇ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ...

ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇਤੁਹਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਹਾਲ ‘ਚ ਬਹਿਕੇਹਾਏ ਹਾਏ ਆਖਣ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਤੁਸਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵਾਰੀਟਕੇ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਕੇਗੱਦੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾਤੇ ਪਰਦੇ ਸਾੜ...

ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ-ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ-ਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ,ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨਾਲ,ਵਕਤ ਮਿਣਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵੀ ਚਬਾ ਸਕਦੇ...

ਸੱਚ

ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿਚ,ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੇ ਇਕ ਜੂਨ ਭੋਗੀ ਹੈ।ਤੇ ਹਰ ਸੱਚ ਜੂਨ ਭੋਗਣ ਬਾਅਦ,ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਇਹ ਯੁੱਗ,ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਪਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ...